• English
  • Vietnamese
Login bằng Facebook Đăng nhập bằng Facebook
Lưu Ý ! Đối với thành viên đã đăng ký lần đầu ! sau khi đăng nhập các bạn vào tài khoản cá nhân để tạo Username để có thể sử dụng các chức năng Shop cho cộng tác viên
  • Yêu cầu đầu tiền ! đã đăng nhập vào Facebook
  • Ấn F5 để refresh lại trang sau khi các hộp thoại Facebook đóng
  • Nhấp vào Nút Login Đăng Nhập ! 1 Thông Báo Hộp Thoại từ Facebook yêu cầu bạn xác nhận quyền dùng app ! Các bạn nhấp vào nút đồng ý ( chấp nhận trong hộp thoại ) ! Sau khi hộp thoại đóng các bạn refresh lại trang ( ấn F5 là hoàn thành )
  • Nếu bạn chưa có tài khoản nhấp vào nút login để đăng ký tài khoản và đăng nhập ( Dùng Email Facebook làm thông tin đăng nhập vào web)
Tài khoản ngân hàng
Go Top
Username
Password